לוח מבחנים לכיתה ט - 1
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
22.01.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, לרין טטיאנה
29.01.2018אנגליתבלקמן-גונן כרמית, וינקלר יוג'יני
06.02.2018משפט עברישריג חן
12.02.2018מתמטיקהנעמן קרין, ספי דניאל, רסיוק-דיין איריס
18.02.2018היסטוריהלסמן שי
04.03.2018בוחן באנגליתוינקלר יוג'יני, בלקמן-גונן כרמית
11.03.2018בוחן במתמטיקהנעמן קרין, רסיוק-דיין איריס, ספי דניאל
14.03.2018אזרחותמנדלסון יובל
18.03.2018לשון והבעהאוברציגר אורית
20.03.2018משפט עברישריג חן
09.04.2018שכבתי אנגליתוינקלר יוג'יני
16.04.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, לרין טטיאנה
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, נעמן קרין, ספי דניאל
25.04.2018פיזיקהגבע לביא
29.04.2018ביולוגיהגראוס יונית
01.05.2018תנ"ךחנגרי הגר
06.05.2018בוחן באנגליתבלקמן-גונן כרמית, וינקלר יוג'יני
08.05.2018כימיהמשולם אינגה
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהרסיוק-דיין איריס, ספי דניאל, נעמן קרין