לוח מבחנים לכיתה ט - 1
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
09.04.2018בוחן באנגליתוינקלר יוג'יני
16.04.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, לרין טטיאנה
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, ספי דניאל, נעמן קרין
25.04.2018פיזיקהגבע לביא
29.04.2018ביולוגיהגראוס יונית
01.05.2018תנ"ךחנגרי הגר
06.05.2018שכבתי באנגליתגראוס יונית
08.05.2018כימיהמשולם אינגה
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהרסיוק-דיין איריס, ספי דניאל, נעמן קרין