לוח מבחנים לכיתה ט - 10
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
21.01.2018בוחן בפיזיקהסלייפר דן
22.01.2018בוחן באנגלית - אוצר מיליםמרטל נדב
25.01.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, מוזס מירב
29.01.2018אנגליתבלקמן-גונן כרמית, מרטל נדב
11.02.2018בוחן בפיזיקהסלייפר דן
12.02.2018מתמטיקהנעמן קרין, גור אלון, רסיוק-דיין איריס
04.03.2018בוחן באנגליתמרטל נדב, בלקמן-גונן כרמית
11.03.2018בוחן במתמטיקהנעמן קרין, רסיוק-דיין איריס, גור אלון
13.03.2018ספרותעזרן גל
15.03.2018ביולוגיהגראוס יונית
18.03.2018היסטוריהאדמון אבנר
21.03.2018תולדות המוזיקהקורנהנדלר אלכסנדר
09.04.2018שכבתי אנגליתמרטל נדב
16.04.2018תולדות המחולכהן הילית
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, נעמן קרין, גור אלון
26.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, מוזס מירב
29.04.2018פיזיקהסלייפר דן
02.05.2018כימיהסעדה זהבה
06.05.2018לשון והבעהגוטליב קרן
06.05.2018בוחן באנגליתבלקמן-גונן כרמית
08.05.2018תנ"ךסמואל תום
24.05.2018בוחן באנגלית מרטל נדב
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהגור אלון, רסיוק-דיין איריס, נעמן קרין