לוח מבחנים לכיתה ט - 11
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
22.01.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, לרין טטיאנה
28.01.2018בוחן באנגלית - אוצר מיליםמרטל נדב
04.02.2018אנגליתצוויג לאה, מרטל נדב
06.02.2018משפט עבריגלעדי עמיקם
12.02.2018מתמטיקהגור אלון, בלאוסוב מיכאל
15.02.2018בוחן בפיזיקהגבע לביא
19.02.2018היסטוריההראל גלית
04.03.2018בוחן באנגליתצוויג לאה, מרטל נדב
06.03.2018בוחן במשפט עבריגלעדי עמיקם
08.03.2018לשון והבעהזכריה טל
11.03.2018בוחן במתמטיקהבלאוסוב מיכאל, גור אלון
14.03.2018אזרחותשקולניק שירה
09.04.2018שכבתי אנגליתצוויג לאה, מרטל נדב
11.04.2018פיזיקהגבע לביא
22.04.2018בוחן במתמטיקהבלאוסוב מיכאל, גור אלון
26.04.2018ביולוגיהגראוס יונית
30.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, מוזס מירב
02.05.2018תנ"ךשלומי (בן שטרית) הודיה
06.05.2018בוחן באנגליתצוויג לאה, מרטל נדב
08.05.2018כימיהסעדה זהבה
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהגור אלון, בלאוסוב מיכאל