לוח מבחנים לכיתה ט - 13
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
21.01.2018ערבית וצרפתיתלויטה - עזני מירב, לרין טטיאנה, מוזס מירב
23.01.2018בוחן באנגליתשולמן לוסי
28.01.2018בוחן באנגלית - אוצר מיליםמרטל נדב
01.02.2018בוחן בפיזיקהגבע לביא
04.02.2018אנגליתשולמן לוסי, מרטל נדב
06.02.2018בוחן במשפט עברישריג חן
12.02.2018מתמטיקהבלאוסוב מיכאל, הלפנשטיין שירי
04.03.2018בוחן באנגליתשולמן לוסי, מרטל נדב
08.03.2018אזרחותשמואל גלית
11.03.2018בוחן במתמטיקההלפנשטיין שירי, בלאוסוב מיכאל
15.03.2018לשון והבעהזכריה טל
18.03.2018פיזיקהגבע לביא
20.03.2018משפט עברישריג חן
09.04.2018שכבתי אנגליתשולמן לוסי, מרטל נדב
11.04.2018היסטוריההראל גלית
16.04.2018כימיהסעדה זהבה
22.04.2018בוחן במתמטיקהבלאוסוב מיכאל, הלפנשטיין שירי
26.04.2018תנ"ךשלומי (בן שטרית) הודיה
29.04.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, לרין טטיאנה, לויטה - עזני מירב
06.05.2018בוחן באנגליתמרטל נדב, שולמן לוסי
08.05.2018ביולוגיהניר רותי
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקההלפנשטיין שירי, בלאוסוב מיכאל