לוח מבחנים לכיתה ט - 14
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
24.01.2018ערבית וצרפתיתאשר מאיה, ליבנה סילבי
29.01.2018משפט עברישריג חן
06.02.2018אנגליתצמח רועי, גפן עינב
12.02.2018מתמטיקהבלאוסוב מיכאל, נעמן קרין
15.02.2018בוחן בפיזיקהגבע לביא
06.03.2018בוחן באנגליתצמח רועי
08.03.2018היסטוריהנוטר אורי
11.03.2018בוחן במתמטיקהנעמן קרין, בלאוסוב מיכאל
15.03.2018כימיהפרידמן מיכל
18.03.2018לשון והבעהכהן אלמוג
21.03.2018ספרותשניר רות
09.04.2018שכבתי אנגליתצמח רועי, גפן עינב
16.04.2018משפט עברישריג חן
22.04.2018בוחן במתמטיקהבלאוסוב מיכאל, נעמן קרין
26.04.2018פיזיקהגבע לביא
02.05.2018ערבית וצרפתיתאשר מאיה, ליבנה סילבי
06.05.2018תנ"ךשלומי (בן שטרית) הודיה
08.05.2018בוחן באנגליתצמח רועי
23.05.2018ביולוגיהניר רותי
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהבלאוסוב מיכאל, נעמן קרין