לוח מבחנים לכיתה ט - 12
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
18.01.2018לשון והבעהברוך ספי
21.01.2018תנ"ךבילסיאק דרורית
25.01.2018ביולוגיההלוי רונית
28.01.2018יישומי מחשבאברהם רויטל
30.01.2018מבחן באנגליתמאיק קרן, ברוך ספי
04.02.2018אזרחותאברהם רויטל
07.02.2018היסטוריההלוי רונית
12.02.2018ספרותברוך ספי
19.02.2018חינוך פיננסיאברהמי עליזה, הלוי רונית
04.03.2018תנ"ךבילסיאק דרורית
08.03.2018לשון והבעהברוך ספי
12.03.2018מבחן במתמטיקהאברהמי עליזה, דונציס אירנה
18.03.2018יישומי מחשבאברהם רויטל
20.03.2018מבחן באנגליתברוך ספי, מאיק קרן
08.04.2018אזרחותאברהם רויטל
11.04.2018היסטוריההלוי רונית
16.04.2018ספרותברוך ספי
23.04.2018חינוך פיננסיאברהמי עליזה, הלוי רונית
26.04.2018ביולוגיההלוי רונית