לוח מבחנים לכיתה ט - 2
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
22.01.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, לויטה - עזני מירב
29.01.2018אנגליתפריפקט ורד, בלקמן-גונן כרמית
07.02.2018משפט עברידהן מאיר
12.02.2018מתמטיקהנעמן קרין, ספי דניאל, פלטיאל הלנה, אגמון רותי, רסיוק-דיין איריס
18.02.2018ספרותרוסנו אמיר
04.03.2018בוחן באנגליתפריפקט ורד, בלקמן-גונן כרמית
06.03.2018לשון והבעהזכריה טל
11.03.2018בוחן במתמטיקהנעמן קרין, רסיוק-דיין איריס, אגמון רותי, ספי דניאל, פלטיאל הלנה
18.03.2018היסטוריהאדמון אבנר
21.03.2018משפט עברידהן מאיר
09.04.2018שכבתי אנגליתפריפקט ורד
16.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, לויטה - עזני מירב
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, פלטיאל הלנה, אגמון רותי, נעמן קרין, ספי דניאל
25.04.2018כימיהמובשוביץ אפרת
29.04.2018ביולוגיהמימון חני
02.05.2018פיזיקהמאור גל
06.05.2018בוחן באנגליתפריפקט ורד, בלקמן-גונן כרמית
08.05.2018תנ"ךסמואל תום
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהאגמון רותי, רסיוק-דיין איריס, ספי דניאל, פלטיאל הלנה, נעמן קרין