לוח מבחנים לכיתה ט - 3
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
09.04.2018בוחן באנגליתחכם בדולח אורלי
11.04.2018ביולוגיהגראוס יונית, פרידמן מיכל
17.04.2018משפט עברישאלתיאל מיכל
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, פלטיאל הלנה, נעמן קרין
24.04.2018פיזיקהסלייפר דן
29.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, מוזס מירב
02.05.2018תנ"ךדהן מאיר
06.05.2018שכבתי באנגליתפרידמן מיכל
23.05.2018כימיהחן מיטל, פרידמן מיכל, גראוס יונית
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהפלטיאל הלנה, רסיוק-דיין איריס, נעמן קרין