לוח מבחנים לכיתה ט - 3
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
21.01.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, לרין טטיאנה
29.01.2018אנגליתחכם בדולח אורלי, בלקמן-גונן כרמית
11.02.2018 בוחן בפיזיקהסלייפר דן
12.02.2018מתמטיקהנעמן קרין, פלטיאל הלנה, רסיוק-דיין איריס
21.02.2018היסטוריההראל גלית
04.03.2018בוחן באנגליתחכם בדולח אורלי, בלקמן-גונן כרמית
08.03.2018לשון והבעהכהן אלמוג
11.03.2018בוחן במתמטיקהנעמן קרין, רסיוק-דיין איריס, פלטיאל הלנה
13.03.2018אזרחותשפרינגר רות
18.03.2018משפט עברישאלתיאל מיכל
09.04.2018שכבתי אנגליתחכם בדולח אורלי
11.04.2018ביולוגיהגראוס יונית, פרידמן מיכל
15.04.2018כימיהפרידמן מיכל
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, פלטיאל הלנה, נעמן קרין
24.04.2018פיזיקהסלייפר דן
29.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, מוזס מירב
02.05.2018תנ"ךדהן מאיר
06.05.2018בוחן באנגליתחכם בדולח אורלי, בלקמן-גונן כרמית
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהרסיוק-דיין איריס, פלטיאל הלנה, נעמן קרין