לוח מבחנים לכיתה ט - 4
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
08.04.2018ביולוגיהמימון חני
11.04.2018בוחן באנגליתחכם בדולח אורלי
22.04.2018בוחן במתמטיקהאגמון רותי, רסיוק-דיין איריס, נעמן קרין
24.04.2018כימיהפרידמן מיכל, מימון חני
30.04.2018פיזיקהלינקובסקי אירנה
02.05.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, אשר מאיה, ליבנה סילבי
06.05.2018שכבתי באנגליתמימון חני
08.05.2018תנ"ךסמואל תום
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהרסיוק-דיין איריס, אגמון רותי, נעמן קרין