לוח מבחנים לכיתה ט - 4
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
22.01.2018פיזיקהלינקובסקי אירנה
24.01.2018ערבית וצרפתיתאשר מאיה, ליבנה סילבי, מוזס מירב
01.02.2018אנגליתחכם בדולח אורלי
05.02.2018משפט עבריגואטה סיון
12.02.2018מתמטיקהנעמן קרין, אגמון רותי, רסיוק-דיין איריס
19.02.2018בוחן בפיזיקהלינקובסקי אירנה
04.03.2018היסטוריהגואטה סיון
08.03.2018בוחן באנגליתחכם בדולח אורלי
11.03.2018בוחן במתמטיקהנעמן קרין, רסיוק-דיין איריס, אגמון רותי
15.03.2018אזרחותשפרינגר רות
18.03.2018משפט עבריגואטה סיון
20.03.2018לשון והבעהכהן אלמוג
09.04.2018שכבתי אנגליתחכם בדולח אורלי
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, אגמון רותי, נעמן קרין
25.04.2018כימיהפרידמן מיכל
30.04.2018פיזיקהלינקובסקי אירנה
02.05.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, אשר מאיה, ליבנה סילבי
06.05.2018ביולוגיהמימון חני
08.05.2018תנ"ךסמואל תום
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהאגמון רותי, רסיוק-דיין איריס, נעמן קרין