לוח מבחנים לכיתה ט - 5
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
21.01.2018ערבית וצרפתיתלויטה - עזני מירב, מוזס מירב, לרין טטיאנה
29.01.2018אנגליתבלקמן-גונן כרמית, גפן עינב, סומוגי מייקל
05.02.2018משפט עבריגלעדי עמיקם
12.02.2018מתמטיקההלפנשטיין שירי, נעמן קרין, רסיוק-דיין איריס
21.02.2018היסטוריהאדמון אבנר
04.03.2018בוחן באנגליתגפן עינב, בלקמן-גונן כרמית
06.03.2018לשון והבעהגוטליב קרן
11.03.2018בוחן במתמטיקהנעמן קרין, רסיוק-דיין איריס, הלפנשטיין שירי
15.03.2018אזרחותשפרינגר רות
18.03.2018כימיהזילברמן עידית
19.03.2018משפט עברי בוחןגלעדי עמיקם
09.04.2018שכבתי אנגליתסומוגי מייקל, גפן עינב
15.04.2018פיזיקהגבע לביא
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, הלפנשטיין שירי, נעמן קרין
26.04.2018תנ"ךחנגרי הגר
29.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, לויטה - עזני מירב, מוזס מירב
06.05.2018בוחן באנגליתגפן עינב, בלקמן-גונן כרמית
08.05.2018ביולוגיהמימון חני
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהרסיוק-דיין איריס, הלפנשטיין שירי, נעמן קרין