לוח מבחנים לכיתה ט - 5
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
09.04.2018בוחן באנגליתסומוגי מייקל, גפן עינב
16.04.2018משפט עבריגלעדי עמיקם
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, הלפנשטיין שירי, נעמן קרין
29.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, לויטה - עזני מירב, מוזס מירב
02.05.2018ביולוגיהמימון חני
06.05.2018שכבתי באנגליתזילברמן עידית
08.05.2018תנךחנגרי הגר
23.05.2018פיזיקהגבע לביא
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהרסיוק-דיין איריס, נעמן קרין, הלפנשטיין שירי