לוח מבחנים לכיתה ט - 6
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
08.04.2018בוחן באנגליתברנע תמר, גפן עינב, מרטל נדב
15.04.2018ביולוגיהגראוס יונית
17.04.2018משפט עברישריג חן
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, צדוק תומר, נעמן קרין
25.04.2018כימיהסעדה זהבה
29.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, מוזס מירב
02.05.2018תנ"ךחנגרי הגר
06.05.2018שכבתי באנגליתגפן עינב, מרטל נדב, ברנע תמר
08.05.2018 בוחן פיזיקהמאור גל
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהרסיוק-דיין איריס, צדוק תומר, נעמן קרין