לוח מבחנים לכיתה ט - 6
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
21.01.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, מוזס מירב
28.01.2018בוחן באנגלית - אוצר מיליםמרטל נדב
04.02.2018אנגליתגפן עינב, מרטל נדב, ברנע תמר
06.02.2018משפט עברישריג חן
12.02.2018מתמטיקהנעמן קרין, צדוק תומר, רסיוק-דיין איריס
22.02.2018היסטוריהגולדפלד לירון
04.03.2018בוחן באנגליתגפן עינב, מרטל נדב, ברנע תמר
08.03.2018לשון והבעהגוטליב קרן
11.03.2018בוחן במתמטיקהנעמן קרין, רסיוק-דיין איריס, צדוק תומר
15.03.2018אזרחותשפרינגר רות
20.03.2018משפט עברישריג חן
09.04.2018שכבתי אנגליתברנע תמר, גפן עינב, מרטל נדב
16.04.2018ביולוגיהגראוס יונית
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, צדוק תומר, נעמן קרין
25.04.2018כימיהסעדה זהבה
29.04.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, לרין טטיאנה
02.05.2018תנ"ךחנגרי הגר
06.05.2018בוחן באנגליתברנע תמר, מרטל נדב, גפן עינב
08.05.2018פיזיקהמאור גל
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהרסיוק-דיין איריס, צדוק תומר, נעמן קרין