לוח מבחנים לכיתה ט - 15
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
24.01.2018ערבית וצרפתיתליבנה סילבי, מוזס מירב
01.02.2018אנגליתצמח רועי
06.02.2018בוחן במשפט עברישריג חן
12.02.2018מתמטיקהירצקי ליאור, בלאוסוב מיכאל
05.03.2018בוחן בספרותעובדיה שרון
08.03.2018בוחן באנגליתצמח רועי
11.03.2018בוחן במתמטיקהירצקי ליאור, בלאוסוב מיכאל
13.03.2018בוחן במשפט עברישריג חן
15.03.2018פיזיקהגבע לביא
20.03.2018היסטוריהנוטר אורי
09.04.2018שכבתי אנגליתגפן עינב, צמח רועי
15.04.2018לשון והבעהאוברציגר אורית
17.04.2018ספרותעובדיה שרון
22.04.2018בוחן במתמטיקהבלאוסוב מיכאל, ירצקי ליאור
24.04.2018כימיהזילברמן עידית
30.04.2018תנ"ךשלומי (בן שטרית) הודיה
02.05.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, ליבנה סילבי
06.05.2018ביולוגיהניר רותי
08.05.2018בוחן באנגליתצמח רועי
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהירצקי ליאור, בלאוסוב מיכאל