לוח מבחנים לכיתה ט - 7
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
21.01.2018ערבית וצרפתיתלויטה - עזני מירב, לרין טטיאנה, מוזס מירב
28.01.2018בוחן באנגלית - אוצר מיליםמרטל נדב
04.02.2018אנגליתמרטל נדב, חכם בדולח אורלי
06.02.2018משפט עבריגלעדי עמיקם
12.02.2018מתמטיקהנעמן קרין, ירצקי ליאור, רסיוק-דיין איריס
20.02.2018היסטוריהגולדפלד לירון
04.03.2018בוחן באנגליתחכם בדולח אורלי, מרטל נדב
11.03.2018בוחן במתמטיקהנעמן קרין, רסיוק-דיין איריס, ירצקי ליאור
15.03.2018כימיהפרידמן מיכל
19.03.2018משפט עבריגלעדי עמיקם
21.03.2018לשון והבעהאוברציגר אורית
09.04.2018שכבתי אנגליתמרטל נדב, חכם בדולח אורלי
11.04.2018אזרחותמנדלסון יובל
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, נעמן קרין, ירצקי ליאור
26.04.2018ביולוגיהגראוס יונית
29.04.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, לרין טטיאנה, לויטה - עזני מירב
02.05.2018פיזיקהמאור גל
06.05.2018בוחן באנגליתמרטל נדב, חכם בדולח אורלי
08.05.2018תנ"ךסמואל תום
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהירצקי ליאור, רסיוק-דיין איריס, נעמן קרין