לוח מבחנים לכיתה ט - 7
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
21.03.2018לשון והבעהאוברציגר אורית
08.04.2018בוחן באנגליתחכם בדולח אורלי, מרטל נדב
11.04.2018אזרחותמנדלסון יובל
22.04.2018בוחן במתמטיקהרסיוק-דיין איריס, ירצקי ליאור, נעמן קרין
26.04.2018ביולוגיהגראוס יונית
29.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, לויטה - עזני מירב, מוזס מירב
02.05.2018בוחן פיזיקהמאור גל
06.05.2018שכבתי באנגליתמרטל נדב, חכם בדולח אורלי
08.05.2018תנ"ךסמואל תום
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהרסיוק-דיין איריס, ירצקי ליאור, נעמן קרין