לוח מבחנים לכיתה ט - 16
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
21.01.2018ערבית וצרפתיתלויטה - עזני מירב, מוזס מירב, לרין טטיאנה
23.01.2018בוחן באנגלית - אוצר מיליםמרטל נדב
29.01.2018משפט עברישריג חן
06.02.2018אנגליתמרטל נדב
12.02.2018מתמטיקהבלאוסוב מיכאל, פלטיאל הלנה
21.02.2018בוחן בפיזיקהגבע לביא
05.03.2018משפט עברישריג חן
08.03.2018לשון והבעהזכריה טל
11.03.2018בוחן במתמטיקהפלטיאל הלנה, בלאוסוב מיכאל
15.03.2018היסטוריהנוטר אורי
20.03.2018בוחן באנגליתמרטל נדב
09.04.2018שכבתי אנגליתמרטל נדב
15.04.2018אזרחותקליין מאיה
22.04.2018בוחן במתמטיקהבלאוסוב מיכאל, פלטיאל הלנה
25.04.2018פיזיקהגבע לביא
29.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, לויטה - עזני מירב, מוזס מירב
01.05.2018כימיהסעדה זהבה
06.05.2018תנ"ךמרטל נדב
08.05.2018ביולוגיהניר רותי
24.05.2018בוחן באנגליתמרטל נדב
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהבלאוסוב מיכאל, פלטיאל הלנה