לוח מבחנים לכיתה ט - 8
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
23.01.2018בוחן באנגליתשולמן לוסי
25.01.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, מוזס מירב
29.01.2018אנגליתשולמן לוסי
05.02.2018משפט עבריגלעדי עמיקם
12.02.2018מתמטיקהשוהם יורם, בלאוסוב מיכאל
18.02.2018היסטוריהגולדפלד לירון
21.02.2018אזרחותשקולניק שירה
05.03.2018בוחן באנגליתשולמן לוסי
08.03.2018לשון והבעהכהן אלמוג
11.03.2018בוחן במתמטיקהשוהם יורם, בלאוסוב מיכאל
15.03.2018פיזיקהסלייפר דן
20.03.2018משפט עבריגלעדי עמיקם
09.04.2018שכבתי אנגליתשולמן לוסי
17.04.2018כימיהסעדה זהבה
22.04.2018בוחן במתמטיקהבלאוסוב מיכאל, שוהם יורם
26.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, מוזס מירב
02.05.2018ביולוגיהמימון חני
07.05.2018תנ"ךשלומי (בן שטרית) הודיה
08.05.2018בוחן באנגליתשולמן לוסי
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהשוהם יורם, בלאוסוב מיכאל