לוח מבחנים לכיתה ט - 9
תאריךמבחןקבוצה נבחנת
17.01.2018מבחן מועד ב שכבה טכיתתי, כיתתי, כיתתי, כיתתי
22.01.2018ערבית וצרפתיתמוזס מירב, לרין טטיאנה
28.01.2018בוחן באנגלית - אוצר מיליםמרטל נדב
04.02.2018אנגליתמרטל נדב, רודובסקי עדי
06.02.2018משפט עבריגלעדי עמיקם
12.02.2018מתמטיקהספי דניאל, בלאוסוב מיכאל
20.02.2018בוחן פיסיקהסלייפר דן
22.02.2018היסטוריהנוטר אורי
04.03.2018בוחן באנגליתרודובסקי עדי, מרטל נדב
08.03.2018לשון והבעהגוטליב קרן
11.03.2018בוחן במתמטיקהבלאוסוב מיכאל, ספי דניאל
15.03.2018אזרחותקליין מאיה
20.03.2018משפט עבריגלעדי עמיקם
09.04.2018שכבתי אנגליתרודובסקי עדי, מרטל נדב
15.04.2018כימיהסעדה זהבה
22.04.2018בוחן במתמטיקהבלאוסוב מיכאל, ספי דניאל
24.04.2018פיזיקהסלייפר דן
30.04.2018ערבית וצרפתיתלרין טטיאנה, מוזס מירב
02.05.2018ביולוגיהמימון חני
06.05.2018בוחן באנגליתמרטל נדב, רודובסקי עדי
07.05.2018תנ"ךסמואל תום
27.05.2018מפמ"ר מתמטיקהספי דניאל, בלאוסוב מיכאל